Solpaneler

Solpaneler

Solpaneler nära Eskilstuna och Katrineholm

Sedan våren 2014 är vi återförsäljare och certifierade montörer av Bevegoline solel. Efter att ha tagit in offerter från ett flertal leverantörer föll vi för en solpanel med etsat glas som vi tror på. Vi började med att själva montera en anläggning på vårt eget ladugårdstak som fram till nu har producerat bättre än beräknat, vi är idag helt självförsörjande på el. Detta gör att vi vet vad det är för produkter vi säljer. Sedan starten har vi monterat solpaneler på ytterligare sex tak. Kontakta oss vid frågor och funderingar. Vi håller till i Näshulta mellan Eskilstuna och Katrineholm.

Teknisk utrustning till solpanelerna.
Teknisk utrustning till solpanelerna.
Fredrik och Henke monterar skenor till solpanelerna vid Knektbacken
Fredrik och Henke monterar skenor till solpanelerna vid Knektbacken
Här monterar Fredrik och Henrik solpaneler på ett garagetak.
Solpanelerna vid Knektbacken på plats
Solpanelerna vid Knektbacken på plats

www.windon.se